Hur du åtgärdar "accelerometerdll.DLL hittades inte" -fel

Råd: Klicka Här För Att Fixa Windows Fel Och Optimera Systemets Prestanda

Flera Windows-användare har nått oss med frågor efter att de ständigt får ett fel relaterat till accelerometerdll.DLL. I de flesta fall är felet som dyker upp "Kodkörningen kan inte fortsätta eftersom accelerometerdll.DLL inte hittades". Vissa användare stöter på detta fel vid varje systemstart medan andra ser det när de försöker öppna Microsoft Edge eller en annan webbläsare från tredje part som använder accelerometerdll.DLL. Problemet bekräftas att uppstå i Windows 7, Windows 8.1 och Windows 10.

Accelerometerdll.DLL-felmeddelande

Vad är Accelerometerdll.DLL?

Accelerometerdll.DLL är en Dynamic Link Library-fil som används av HP: s egenutvecklade programvara 3D DriveGuard för att skydda din hårddisk i situationer där den bärbara datorn får ett slag eller fall. I sådana fall upptäcker Accelerometer rörelsen och låser hårets hårets läshuvud medan rörelse upptäcks.

Om du inte fixar felet 'accelerometerdll.DLL hittades inte' är det mycket troligt att funktionen inte fungerar korrekt.

Vad orsakar felet 'accelerometerdll.DLL hittades inte'?

Vi tittade på just detta problem genom att analysera olika användarrapporter och reparationsstrategier som ofta används för att fixa det här felmeddelandet. Som det visar sig finns det flera potentiella syndare som kan vara ansvariga för detta felmeddelande:

 • DriveGuard är inte installerat - Om du stöter på problemet på en HP laptop / notebook / ultrabook är det troligt att du ser problemet eftersom 3D DriveGuard saknas från din dator. I det här fallet är fixen enkel - installera det saknade verktyget och starta om datorn för att lösa problemet för gott.
 • DriveGuard-installationen är skadad - Om du redan har DriveGuard-verktyget installerat på din dator, är chansen stor att felmeddelandet inträffar på grund av viss grad av korruption sedan installationsmappen. Flera användare i en liknande situation har lyckats lösa problemet genom att avinstallera den nuvarande DriveGuard-installationen och sedan installera om den senaste versionen som finns tillgänglig. Men kom ihåg att den här metoden endast är tillämplig om du använder en HP-dator.
 • Inkompatibel accelerationsdrivrutin - Om din dator återhämtar sig från att migrera från en äldre Windows-version till Windows 10, är ​​det troligt att problemet uppstår eftersom din accelerometerdrivrutin arbetar med en inkompatibel drivrutin. Om detta scenario är tillämpligt bör du kunna lösa problemet genom att tillåta Windows Update att installera rätt drivrutin.
 • Systemfilskorruption - Som det visar sig kan just detta problem uppstå på grund av viss grad av systemfilskorruption. Om vissa mjukvarukomponenter påverkas kan accelerometerfunktionen bryta på obestämd tid. I det här fallet kan du återställa datorn till ett friskt tillstånd med hjälp av Systemåterställning.

Om du för närvarande kämpar för att lösa samma felmeddelande i ett av scenarierna som presenteras ovan kommer den här artikeln att ge dig flera olika felsökningsstrategier. Nedanför kommer du att upptäcka en samling metoder som andra användare har lyckats för att lösa felet 'accelerometerdll.DLL hittades inte'.

Om du vill vara så effektiv som möjligt följer du metoderna nedan för att kasta bort de förslag som inte är tillämpliga på ditt specifika scenario. Du bör så småningom upptäcka en lösning som kommer att lösa problemet oavsett den skyldige som orsakar det.

Låt oss börja!

Metod 1: Installera DriveGuard (om tillämpligt)

I det stora flertalet fall inträffar just detta problem eftersom en viktig drivrutin saknas i din dator. Detta är mycket vanligt på HP-datorer och bärbara datorer. Många berörda användare som vi stöter på felet 'accelerometerdll.DLL hittades inte' har lyckats lösa problemet genom att installera en stabil version av Driveguard och starta om deras dator.

Obs! Om DriveGuard redan är installerat flyttar du direkt ner till metod 2.

Här är en snabbguide om hur du installerar DriveGuard för att säkerställa att din dator inte saknar en nödvändig drivrutin:

 1. Besök den här länken ( här ) och ladda ner den senaste versionen av DriveGuard.
 2. När nedladdningen är klar, öppna den körbara och följ instruktionerna på skärmen för att installera DriveGuard på din dator.

  Installera DriveGuard på din dator
 3. Starta om datorn när installationen är klar.
 4. Vänta tills nästa startsekvens är klar, upprepa sedan åtgärden som tidigare utlöste felet.

Om du fortfarande stöter på felet 'accelerometerdll.DLL hittades inte', gå ner till nästa metod nedan.

Metod 2: Installera om 3D DriveGuard

Om du redan har en version av DriveGuard installerad på din dator, är det troligt att problemet uppstår eftersom installationsmappen för DriveGuard har blivit besmittad av korruption. Vi lyckades identifiera flera olika händelser där felet 'accelerometerdll.DLL inte hittades' löstes efter att de drabbade användarna avinstallerade sin nuvarande DriveGuard-version och installerade den senaste tillgängliga versionen.

Här är en snabb guide om hur du gör detta:

 1. Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna en Kör- dialogruta. Skriv sedan "appwiz.cpl" och tryck på Enter för att öppna ett fönster med program och funktioner .

  Att skriva i “appwiz.cpl” i Kör-prompten
 2. När du är inne i fönstret Program och funktioner bläddrar du ner i listan över installerade applikationer och högerklickar på din nuvarande DriveGuard-installation. Välj sedan Avinstallera från den nyligen visade snabbmenyn.

  Avinstallera DriveGuard-programmet
 3. När avinstallationen är klar startar du om datorn och väntar tills nästa startsekvens är klar.
 4. När nästa startsekvens är klar besöker du den här länken ( här ) för att ladda ner den senaste versionen av DriveGuard.
 5. När installationen av den körbara installationen har laddats ner, följ instruktionerna på skärmen för att installera den på din dator och utför sedan en ny omstart.

  Installera den senaste versionen av DriveGuard
 6. Vid nästa startsekvens, se om problemet har lösts genom att upprepa åtgärden som tidigare orsakade felet 'accelerometerdll.DLL hittades inte' .

Om samma felmeddelande fortfarande förekommer, gå ner till nästa metod nedan.

Metod 3: Installera varje väntande uppdatering

Som ett par användare har rapporterat att de lyckats lösa problemet genom att installera varje väntande uppdatering som finns tillgänglig för sin Windows-version. Detta är ytterligare bevis på att problemet också kan orsakas av en drivrutins oförenlighet med en Windows-uppdatering.

Lyckligtvis, om detta scenario är tillämpligt, bör du kunna lösa problemet genom att uppdatera din OS-version genom att installera varje väntande uppdatering. Vissa användare befinner sig i en liknande situation har rapporterat att problemet löstes på obestämd tid efter att de utfört stegen nedan.

Här är vad du behöver göra:

 1. Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna en Kör- dialogruta. Skriv sedan " ms-inställningar: windowsupdate " i textrutan och tryck på Enter för att öppna fliken Windows Update i appen Inställningar .

  Kör dialogruta: ms-inställningar: windowsupdate
 2. När du är inne på fliken Windows Update klickar du på i Sök efter uppdatering och väntar tills den första utredningen är klar.

  Sök efter uppdateringar på Windows 10
 3. När du vet exakt vilka uppdateringar som för närvarande väntar, följ instruktionerna på skärmen för att installera varje väntande uppdatering.

  Obs! Om du uppmanas att starta om innan varje väntande uppdatering installeras, Gör det, men se till att återgå till samma skärm och fortsätta med installationen av resten av uppdateringarna tills du är uppdaterad.

 4. När varje väntande uppdatering har installerats, starta om datorn och se om problemet är löst när nästa startsekvens är klar.

Om samma accelerometerdll.DLL inte hittas fel fortfarande inträffar, gå ner till nästa metod nedan.

Metod 4: Utför en systemåterställning

Om ingen av metoderna ovan har gjort det möjligt för dig att lösa problemet konventionellt är det mycket troligt att problemet uppstår på grund av någon form av korruption i systemfilerna. I det här fallet bör du kunna lösa problemet genom att använda en systemåterställningspunkt för att föra din dator till en tidigare tidpunkt där det här problemet inte inträffade.

Naturligtvis fungerar den här metoden bara så länge du har en återställningspunkt som fungerar för dig och gör att du kan återställa ditt maskintillstånd till en hälsosam punkt. Varning men att denna metod också kommer att ångra alla ändringar som du gjorde sedan återställningspunkten skapades. Detta innebär att alla appar, användarinställningar och andra ändringar i ditt system också kommer att omvändas.

Om du har beslutat att utföra en systemåterställning för att lösa accelerometerdll.DLL inte hittat fel, här är vad du behöver göra:

 1. Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna en Kör-dialogruta. Skriv sedan 'rstrui' i textrutan och tryck på Enter för att öppna System Restore-verktyget. Om du uppmanas av UAC (User Account Control) -frågan, klicka på Ja för att ge administrativa behörigheter.

  Öppna guiden Systemåterställning via Run-rutan
 2. När du är inne i guiden Systemåterställning börjar du med att klicka på Nästa för att gå vidare till nästa meny.

  Komma förbi den första skärmen för Systemåterställning
 3. När du kommer till nästa skärm börjar du med att kryssa i rutan som är kopplad till Visa fler återställningspunkter . Därefter kontrollerar du datumen för varje återställningspunkt och bestäm vilken du ska använda för att återställa datorn till ett sunt tillstånd. När du har bestämt dig väljer du rätt återställningspunkt och klickar på Nästa igen.

  Aktivera Visa fler rutor för återställningspunkter och klicka på Nästa
 4. Klicka sedan på Slutför för att starta systemåterställningsprocessen. Omedelbart efter att du har tryckt på den här knappen kommer din dator att starta om och det äldre PC-läget monteras vid nästa systemstart.
 5. När nästa startsekvens är klar, starta om datorn och se om problemet har lösts.

Intressanta Artiklar