Så här sätter du på eller stänger av BitLocker för systemenhet på Windows 10

BitLocker-kryptering ger ett bra sätt att säkra hela enheten. Du kan använda den för att kryptera dina filer. Faktum är att dina nya filer automatiskt krypteras när de kopieras till din enhet. Du kan också skydda enheten som har Windows installerat på den. Slutligen kan du också skydda borttagningsenheterna med BitLocker-kryptering. Det bra med BitLocker-kryptering är att det inte kräver att du dekrypterar filerna innan du kopierar dem till en annan enhet eller PC. Om du kopierar de krypterade filerna till en annan dator kommer de automatiskt att dekrypteras.

BitLocker är mycket bra på att skydda din enhet och operativsystem. Det kommer att kontrollera ditt system för eventuella säkerhetsproblem vid varje start. Och om det finner något misstänkt, låser BitLocker enheten och operativsystemet. Du måste då låsa upp enheten för att kunna använda den igen. Du har många alternativ att välja mellan när det gäller att låsa upp din enhet. Du kan också välja en PIN-kod eller ett lösenord eller en extern enhet med en startnyckel.

Så om du planerar att använda BitLocker för ditt Windows, här är stegen för att slå på eller stänga av BitLocker.

Tips

BitLocker är endast tillgängligt för Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise och Windows 10 Education-utgåvor. Så tänk på detta innan du försöker få BitLocker till din Windows-version.

Slå på BitLocker

Det bra med BitLocker är att du inte behöver ladda ner något från internet. BitLocker är tillgänglig i alla versioner av Windows (från Windows Vista). Så ditt Windows levereras förinstallerat med BitLocker.

Nu finns det flera sätt att aktivera BitLocker beroende på ett par faktorer. Det första som kommer att påverka hur du slår på din BitLocker är om du har TPM eller inte. TPM, om du inte redan vet det, är Trusted Platform Module Chip. Detta chip tillåter system att ha hårdvarusäkerhetsrelaterade funktioner. Så en enhet med TPM har ett annat sätt att slå på BitLocker jämfört med enheten utan TPM-chip. Vi kan gå in på mycket detaljer för TPM men det är inte poängen här. Den andra faktorn som påverkar hur du slår på BitLocker är hur du vill låsa upp operativsystemet. Men låt oss ta en titt för att kontrollera om du har ett TPM-chip eller inte.

Kontrollera om du har en TPM eller inte via Enhetshanteraren

 1. Håll Windows-tangenten och tryck på R
 2. Skriv devmgmt.msc och tryck på Enter

 1. Gå igenom listan över enhetshanterare och leta efter posten som heter Säkerhetsenheter
 2. Dubbelklicka på säkerhetsenheter

Om du har ett TPM-chip bör du kunna se en Trusted Platform Module under Security Devices . Om det inte finns någon post som heter Trusted Platform Module under Security Devices, har du inte ett TPM-chip

Kontrollera om du har en TPM eller inte via TPM Management Console

 1. Håll Windows-tangenten och tryck på R
 2. Skriv tpm.msc och tryck på Enter

I mitten av TPM-hanteringskonsolen ska du kunna se status för TPM. Om du inte har ett TPM-chip ser du ett meddelande som att TPM inte hittades eller en variant av det meddelandet.

Slå på BitLocker för system utan TPM

Om du inte har ett TPM-chip på ditt system kan du aktivera din BitLocker genom att följa stegen nedan. Observera också att detta fungerar om du inte vill använda TPM (även om ditt system har det).

Om ditt system inte använder ett TPM-chip kan du låsa upp ditt operativsystem antingen med ett lösenord eller en USB-flashenhet.

För att låsa upp operativsystemenhet vid start med lösenord eller USB-flashenhet

Stegen nedan bör följas om du inte vill använda TPM-chipet på ditt kort eller om du inte faktiskt har ett TPM-chip.

 1. Håll Windows-tangenten och tryck på R
 2. Skriv gpedit. msc och tryck på Enter

 1. Navigera nu till den här platsen Datorkonfiguration / administrativa mallar / Windows-komponenter / BitLocker-enhetens kryptering / operativsystemenheter . Om du inte vet hur du navigerar till den här platsen följer du stegen nedan
  1. Leta reda på och dubbelklicka på Computer Configurationations- mappen från den vänstra rutan
  2. Leta upp och dubbelklicka på mappen Administrativa mallar från den vänstra rutan
  3. Leta reda på och dubbelklicka på mappen Windows Components från den vänstra rutan
  4. Leta upp och dubbelklicka på BitLocker Drive Encryption- mappen från den vänstra rutan
  5. Leta reda på och välj operativsystemenheter från det vänstra fönstret

 1. Dubbelklicka på Kräv ytterligare autentisering vid uppstart från den högra rutan

 1. Välj Aktivera alternativet uppifrån
 2. Markera alternativet Tillåt BitLocker utan en kompatibel TPM (kräver ett lösenord eller en startnyckel på en USB-flashenhet)

När du är klar kan du låsa upp ditt operativsystem med ett lösenord eller en USB-flashenhet vid starten. Du ska hoppa över nästa avsnitt och gå direkt till avsnittet Alternativ för att aktivera BitLocker.

Slå på BitLocker för system med TPM

Om du har ett TPM-chip på ditt system har du ett brett utbud av alternativ för att låsa upp ditt operativsystem vid start. Du kan välja att inte använda TPM-chipet och låsa upp med ett lösenord eller en USB-flashenhet. Du kan också använda en PIN-kod eller en startnyckel för att låsa upp ditt operativsystem också. Dessa är de fyra alternativ som finns tillgängliga för dig. Om du inte vill använda TPM-chipet och vill låsa upp ditt OS med lösenord eller USB-flashenhet, gå till föregående avsnitt med namnet Slå på BitLocker för system utan TPM. Annars fortsätt.

Obs: Om du inte vill gå in i inställningarna och ändra någonting kan du helt enkelt hoppa över det här avsnittet. Det här avsnittet är för personer som vill ändra hur de låser upp operativsystemet. Om du vill att din dator automatiskt ska låsa upp ditt operativsystem hoppar du bara över nästa avsnitt och går direkt till avsnittet Alternativ för att aktivera BitLocker.

För att låsa upp operativsystemenhet vid start med konfigurerade TPM-inställningar

 1. Håll Windows-tangenten och tryck på R
 2. Skriv gpedit. msc och tryck på Enter

 1. Navigera nu till den här platsen Datorkonfiguration / administrativa mallar / Windows-komponenter / BitLocker-enhetens kryptering / operativsystemenheter . Om du inte vet hur du navigerar till den här platsen följer du stegen nedan
  1. Leta reda på och dubbelklicka på Computer Configurationations- mappen från den vänstra rutan
  2. Leta upp och dubbelklicka på mappen Administrativa mallar från den vänstra rutan
  3. Leta reda på och dubbelklicka på mappen Windows Components från den vänstra rutan
  4. Leta upp och dubbelklicka på BitLocker Drive Encryption- mappen från den vänstra rutan
  5. Leta reda på och välj operativsystemenheter från det vänstra fönstret

 1. Dubbelklicka på Kräv ytterligare autentisering vid uppstart från den högra rutan

 1. Välj Aktivera alternativet uppifrån
 2. Avmarkera alternativet Tillåt BitLocker utan kompatibel TPM (kräver ett lösenord eller en startnyckel på en USB-flashenhet)
 3. Välj Tillåt alternativet TPM på rullgardinsmenyn för Konfigurera start av TPM
 4. Välj Tillåt start-PIN med TPM- alternativet i rullgardinsmenyn för Konfigurera TPM-start-PIN
 5. Välj Tillåt startknapp med alternativet TPM från rullgardinsmenyn i Konfigurera startknapp för TPM
 6. Välj Tillåt startknapp och PIN med TPM- alternativ från rullgardinsmenyn för Konfigurera startknapp och PIN-kod för TPM
 7. Klicka på Ok

När du är klar kan du låsa upp ditt operativsystem med en PIN-kod eller en säkerhetsnyckel vid starten. Gå nu till avsnittet Alternativ för att aktivera BitLocker (nästa avsnitt).

Alternativ för att slå på BitLocker

Slå på BitLocker via snabbmenyn

 1. Håll Windows-tangenten och tryck på E
 2. Högerklicka på din C-enhet och välj Aktivera BitLocker

 1. Klicka på Slå på BitLocker . Obs: Om du inte följde stegen i ”Att låsa upp operativsystemenhet vid uppstart med konfigurerade TPM-inställningar” eller ”Att låsa upp operativsystemenhet vid start med lösenord eller USB-flashenhet” och du har ett TPM-chip ser du fönstret i steg 8. Steg 4, 5, 6 och 7 hoppas över för dig.

 1. Ingen TPM eller du valde att inte använda TPM: Om du inte har en TPM ser du ett fönster med två alternativ. Det första alternativet är Infoga en USB-flashenhet och det andra alternativet är Ange ett lösenord . Om du sätter i en USB-flashenhet sparar du en återställningsnyckel på din USB-flashenhet. Å andra sidan, ange ett lösenordalternativ låter dig ställa in ett lösenord och du använder det lösenordet för att låsa upp ditt operativsystem.
 2. Välj lämpligt alternativ och fortsätt.
 3. Om du har en TPM: Nu, om du har ett TPM-chip och följde instruktionerna i avsnittet "Att låsa upp operativsystemenhet vid start med konfigurerade TPM-inställningar" ser du detta fönster. Du har tre alternativ. Ange ett PIN- alternativ låter dig välja en PIN-kod med hjälp av vilken du kan låsa upp ditt operativsystem. Om du sätter i en USB-flashenhet sparar du en återställningsnyckel på din USB-flashenhet. Låt BitLocker låsa upp automatiskt min enhet kommer att låsa upp ditt operativsystem automatiskt och du behöver inte göra någonting.

 1. Välj lämpligt alternativ och fortsätt.
 2. Du kommer att se ett fönster som ber dig att välja dina alternativ för säkerhetskopiering av säkerhetskopior. Nu ser du tre alternativ.
 3. Spara på ditt Microsoft- kontoalternativ sparar återställningsnyckeln på ditt Microsoft-kontos ena enhet. Det här fungerar om du är inloggad med ditt Microsoft-konto.

 1. Alternativet Spara i en fil sparar återställningsnyckeln till en .txt-fil på en plats du väljer
 2. Alternativet Skriv ut återställningsnyckeln skriver ut din nyckel via den anslutna skrivaren
 3. I vissa fall kan du också se en fjärde. Det här alternativet är Spara på en USB-flashenhet. Du kan välja det här alternativet om du vill spara återställningsfilen på din externa enhet.
 4. När du är klar måste du välja hur mycket av din enhet som ska krypteras. Välj det alternativ som bäst passar dig och klicka på Nästa

 1. Nu ser du ett fönster som ber dig välja vilket krypteringsläge du vill använda. Du bör välja Nytt krypteringsläge om din enhet är fixerad och kommer att köra åtminstone Windows 10. Kompatibelt krypteringsläge är lämpligt för flyttbara enheter. När du väljer alternativet klickar du på Nästa

 1. Markera kryssrutan Kör BitLocker-system om du vill att din enhet ska kontrolleras av BitLocker. Det kan ta lite tid men vi rekommenderar det här alternativet. Du kan avmarkera alternativet om du också vill.
 2. När du har valt (eller avmarkerat) alternativet, klicka på Fortsätt och du bör vara bra att gå.

 1. Ditt system kommer att starta om. Vänta tills krypteringen är klar och du borde vara bra att gå.

Slå på BitLocker via alternativet Hantera

 1. Håll Windows-tangenten och tryck på E
 2. Välj den enhet du vill skydda via BitLocker
 3. Klicka på Hantera
 4. Välj BitLocker från de nyöppnade alternativen

 1. Klicka på Slå på BitLocker . Obs: Om du inte följde stegen i ”Att låsa upp operativsystemenhet vid uppstart med konfigurerade TPM-inställningar” eller ”Att låsa upp operativsystemenhet vid start med lösenord eller USB-flashenhet” och du har ett TPM-chip ser du fönstret i steg 8. Steg 4, 5, 6 och 7 hoppas över för dig.

 1. Ingen TPM eller du valde att inte använda TPM: Om du inte har en TPM ser du ett fönster med två alternativ. Det första alternativet är Infoga en USB-flashenhet och det andra alternativet är Ange ett lösenord . Om du sätter i en USB-flashenhet sparar du en återställningsnyckel på din USB-flashenhet. Å andra sidan, ange ett lösenordalternativ låter dig ställa in ett lösenord och du använder det lösenordet för att låsa upp ditt operativsystem.
 2. Välj lämpligt alternativ och fortsätt.
 3. Om du har en TPM: Nu, om du har ett TPM-chip och följde instruktionerna i avsnittet "Att låsa upp operativsystemenhet vid start med konfigurerade TPM-inställningar" ser du detta fönster. Du har tre alternativ. Ange ett PIN- alternativ låter dig välja en PIN-kod med hjälp av vilken du kan låsa upp ditt operativsystem. Om du sätter i en USB-flashenhet sparar du en återställningsnyckel på din USB-flashenhet. Låt BitLocker låsa upp automatiskt min enhet kommer att låsa upp ditt operativsystem automatiskt och du behöver inte göra någonting.

 1. Välj lämpligt alternativ och fortsätt.
 2. Du kommer att se ett fönster som ber dig att välja dina alternativ för säkerhetskopiering av säkerhetskopior. Nu ser du tre alternativ.
 3. Spara på ditt Microsoft- kontoalternativ sparar återställningsnyckeln på ditt Microsoft-kontos ena enhet. Det här fungerar om du är inloggad med ditt Microsoft-konto.

 1. Alternativet Spara i en fil sparar återställningsnyckeln till en .txt-fil på en plats du väljer
 2. Alternativet Skriv ut återställningsnyckeln skriver ut din nyckel via den anslutna skrivaren
 3. I vissa fall kan du också se en fjärde. Det här alternativet är Spara på en USB-flashenhet. Du kan välja det här alternativet om du vill spara återställningsfilen på din externa enhet.
 4. När du är klar måste du välja hur mycket av din enhet som ska krypteras. Välj det alternativ som bäst passar dig och klicka på Nästa

 1. Nu ser du ett fönster som ber dig välja vilket krypteringsläge du vill använda. Du bör välja Nytt krypteringsläge om din enhet är fixerad och kommer att köra åtminstone Windows 10. Kompatibelt krypteringsläge är lämpligt för flyttbara enheter. När du väljer alternativet klickar du på Nästa

 1. Markera kryssrutan Kör BitLocker-system om du vill att din enhet ska kontrolleras av BitLocker. Det kan ta lite tid men vi rekommenderar det här alternativet. Du kan avmarkera alternativet om du också vill.
 2. När du har valt (eller avmarkerat) alternativet, klicka på Fortsätt och du bör vara bra att gå.

 1. Ditt system kommer att starta om. Vänta tills krypteringen är klar och du borde vara bra att gå.

Slå på BitLocker via Kontrollpanelen

 1. Håll Windows-tangenten och tryck på R
 2. Skriv kontrollpanelen och tryck på Enter

 1. Välj Små ikoner i rullgardinsmenyn i Visa efter avsnitt

 1. Välj BitLocker Drive Encryption

 1. Klicka på Slå på BitLocker . Obs: Om du inte följde stegen i ”Att låsa upp operativsystemenhet vid uppstart med konfigurerade TPM-inställningar” eller ”Att låsa upp operativsystemenhet vid start med lösenord eller USB-flashenhet” och du har ett TPM-chip ser du fönstret i steg 8. Steg 4, 5, 6 och 7 hoppas över för dig.

 1. Ingen TPM eller du valde att inte använda TPM: Om du inte har en TPM ser du ett fönster med två alternativ. Det första alternativet är Infoga en USB-flashenhet och det andra alternativet är Ange ett lösenord . Om du sätter i en USB-flashenhet sparar du en återställningsnyckel på din USB-flashenhet. Å andra sidan, ange ett lösenordalternativ låter dig ställa in ett lösenord och du använder det lösenordet för att låsa upp ditt operativsystem.
 2. Välj lämpligt alternativ och fortsätt.
 3. Om du har en TPM: Nu, om du har ett TPM-chip och följde instruktionerna i avsnittet "Att låsa upp operativsystemenhet vid start med konfigurerade TPM-inställningar" ser du detta fönster. Du har tre alternativ. Ange ett PIN- alternativ låter dig välja en PIN-kod med hjälp av vilken du kan låsa upp ditt operativsystem. Om du sätter i en USB-flashenhet sparar du en återställningsnyckel på din USB-flashenhet. Låt BitLocker låsa upp automatiskt min enhet kommer att låsa upp ditt operativsystem automatiskt och du behöver inte göra någonting.

 1. Välj lämpligt alternativ och fortsätt.
 2. Du kommer att se ett fönster som ber dig att välja dina alternativ för säkerhetskopiering av säkerhetskopior. Nu ser du tre alternativ.
 3. Spara på ditt Microsoft- kontoalternativ sparar återställningsnyckeln på ditt Microsoft-kontos ena enhet. Det här fungerar om du är inloggad med ditt Microsoft-konto.

 1. Alternativet Spara i en fil sparar återställningsnyckeln till en .txt-fil på en plats du väljer
 2. Alternativet Skriv ut återställningsnyckeln skriver ut din nyckel via den anslutna skrivaren
 3. I vissa fall kan du också se en fjärde. Det här alternativet är Spara på en USB-flashenhet. Du kan välja det här alternativet om du vill spara återställningsfilen på din externa enhet.
 4. När du är klar måste du välja hur mycket av din enhet som ska krypteras. Välj det alternativ som bäst passar dig och klicka på Nästa

 1. Nu ser du ett fönster som ber dig välja vilket krypteringsläge du vill använda. Du bör välja Nytt krypteringsläge om din enhet är fixerad och kommer att köra åtminstone Windows 10. Kompatibelt krypteringsläge är lämpligt för flyttbara enheter. När du väljer alternativet klickar du på Nästa

 1. Markera kryssrutan Kör BitLocker-system om du vill att din enhet ska kontrolleras av BitLocker. Det kan ta lite tid men vi rekommenderar det här alternativet. Du kan avmarkera alternativet om du också vill.
 2. När du har valt (eller avmarkerat) alternativet, klicka på Fortsätt och du bör vara bra att gå.

 1. Ditt system kommer att starta om. Vänta tills krypteringen är klar och du borde vara bra att gå.

Stäng av BitLocker

Du har tre huvudalternativ för att stänga av BitLocker. Alternativen och stegen för att utföra dessa uppgifter anges nedan

Stäng av BitLocker via kommandotolken

 1. Tryck på Windows-tangenten en gång
 2. Skriv kommandotolken i Windows Startsökning
 3. Högerklicka på kommandotolken och välj Kör som administratör

 1. Skriv hantera-bde -off och tryck på Enter . Obs: Byt ut med den faktiska enhetsbokstaven. Ditt kommando bör se ut så här hantera-bde -off C :

Du bör kunna se ett meddelande om att dekryptering är i process

Stäng av BitLocker via Powershell

 1. Tryck på Windows-tangenten en gång
 2. Skriv powershell i Windows Startsökning
 3. Högerklicka på Windows Powershell och välj Kör som administratör
 4. Skriv in Disable-BitLocker -MountPoint “:” och tryck på Enter . Obs: Byt ut med den faktiska enhetsbokstaven. Ditt kommando bör se ut så här Disable-BitLocker -MountPoint “C:”

Stäng av BitLocker via BitLocker Manager

Du kan stänga av BitLocker på tre sätt.

Slå på BitLocker via snabbmenyn:

 1. Håll Windows-tangenten och tryck på E
 2. Högerklicka på din C-enhet och välj Hantera BitLocker

 1. Klicka på C: BitLocker i avsnittet om operativsystemets enhet

 1. Klicka på Stäng av BitLocker

 1. Klicka på Stäng av BitLocker igen

 1. Du bör kunna se ett nytt dekrypteringsfönster
 2. Klicka på Stäng när dekrypteringen är klar

Slå på BitLocker via alternativet Hantera:

 1. Håll Windows-tangenten och tryck på E
 2. Välj den enhet du vill skydda via BitLocker
 3. Klicka på Hantera
 4. Välj BitLocker från de nyöppnade alternativen
 5. Klicka på Hantera BitLocker

 1. Klicka på C: BitLocker i avsnittet om operativsystemets enhet

 1. Klicka på Stäng av BitLocker

 1. Klicka på Stäng av BitLocker igen

 1. Du bör kunna se ett nytt dekrypteringsfönster
 2. Klicka på Stäng när dekrypteringen är klar

Slå på BitLocker via Kontrollpanelen:

 1. Håll Windows-tangenten och tryck på R
 2. Skriv kontrollpanelen och tryck på Enter

 1. Välj Små ikoner i rullgardinsmenyn i Visa efter avsnitt

 1. Välj BitLocker Drive Encryption

 1. Klicka på C: BitLocker i avsnittet om operativsystemets enhet

 1. Klicka på Stäng av BitLocker

 1. Klicka på Stäng av BitLocker igen

 1. Du bör kunna se ett nytt dekrypteringsfönster
 2. Klicka på Stäng när dekrypteringen är klar

När du är klar bör du vara bra att gå.

Intressanta Artiklar